Външни топлоизолации от скеле и по алпийски способ

Топлоизолацията притежава редица предимства, които я правят основен компонент на новопостроените или при саниране на старите сгради. Когато се избира топлоизолация трябва да се знае, че всъщност се избира многокомпонентна система. Изключително важно е всеки един компонент от изолацията да бъде напаснат към останалите, тъй като това гарантира дълготрайност и сигурност на крайния продукт. Основните компоненти, които влизат в една топлоизолационна система, са:
• Топлоизолационен материал (EPS-XPS, минерална вата и др.)
• Лепилно – шпакловъчна смес за залепване на топлоизолационните плочи
• Стъклофибърна мрежа
• Шпакловка
• Грунд
• Дюбели
• Мазилка

Има няколко основни топлоизолационни системи:

1. Система, която се състои от EPS (експандиран полистирол) топлоизолационни плоскости с дебелина от 5 до10 см и минерална (драскана или гладка)
Мазилка с полимерни добавки. Възможност за избор на различни цветове.

Отличава се с:
• Добра паропропускливост;
• Дълготрайност;
• Добри топлоизолационни показатели;
• Висока степен на защита на цвета от стареене;
• Спестява средства за климатизация.

2. Графитна топлоизолационна система, която се състои от EPS полистиролни топлоизолационни плоскости с графитни примеси с дебелина от 5 до 10см и минерална (драскана или гладка) мазилка. Възможност за избор на различни цветове.

Отличава се с:
• Лесно и бързо полагане;
• Не затруднява циркулацията на въздуха през стената;
• Устойчивост;
• Добро съотношение цена – краен продукт;
• Спестява средства за климатизация.

3. Система, която се състои от топлоизолационни плоскости от минерална вата с дебелина 5 см и възможност за избор на различни видове мазилки.

Отличава се с:
• Превъзходство над останалите две системи по отношение на паропропускливост и шумоизолация;
• Основният материал (каменната вата) е негорим и нестареещ;
• Дишаща, с което подобрява микроклимата в сградата;
• Изключителна дълготрайност;
• Спестява средства за климатизация.

Към всеки вид топлоизолационна система има възможност на избор за различни видове мазилки (минерална, силикатна, силиконова, силикат-силиконова), различни видове бои и цветове. Дебелините на топлоизолационните плоскости също могат да варират според желанието и възможностите на всеки клиент. Уточняване на цените става на място след оглед от квалифицирано лице.

Хидроизолация
Всяка сграда е изложена на атмосверни влияния, и устойчивоста на тях определят нейният живот. Едно от тях е и водата (влагата). Всяка къща, кооперация, блок има различни места на които се налага хидроизолация:
• основите на сградата
• банята (мокрите помещения)
• тераси (балкони)
• покрив

Важно условие и гаранция за добре свършена работа е познаване и спазване на технорогията при полагане на хидроизолация. Нашият единадесет годишен опит ни дава самочувствието, че сме научили всички техники, и затова гаранцията която даваме е реална.

Вътрешни ремонти:
• ВиК
• Ел
• Зидаро-мазачи
• Шпакловки
• Боя
• Теракота-фаянс-гранитогрес
• Гипсокартон

Звукова и шумоизолация
Влиянията на околната среда, като например шума, застрашават нашето здраве и оказват влияние както върху физическото, така и върху психическо то ни състояние. Причините могат да са най-различни, например шум от трафика по улиците или от самолети, влакове или дори индустриален шум. Дори и законодателят се опитва, в различни наредби, закони и директиви, да се бори с шума като вредно влияние на околната среда. Осъзнаването от човека, че трябва да се пази от разболяващият фактор шум, се откроява все по-ярко! Произвежданите от даден източник на шум звукови вълни създават акустично налягане, чрез трептенето на въздушните молекули, което се наслагва.

Височинни ремонти и монтажи
• Почистване и поддръжка на стъклени фасади
• Почистване , поддържане и инпрегниране на каменни фасади
• Монтаж на рекламни пана на недостъпни места
• Почистване и отстраняване на сняг и висулки от покрив