Запълване с газ на стъклопакета

Запълването с газ на стъклопакета намалява коефициента на топлопреминаване с 0,2- 0,3 W / m2K т.е. подобрява се топлоизолацията. Стъклопакетите с газ изработени с енергоспестяващо стъкло имат много добри показатели на топлозащита. Използват се инертни газове безвредни за здравето, най-често аргон. За разлика от класическия стъклопакет имат клапан за пълнене с газ и се херметизират с други материали. За да е ефективен стъклопакетът, съдържанието на газ трябва да бъде над 90%. Когато е изработен добре, това изискване е изпълнено в продължение на около 10 години или колкото е експлоатационния период на стъклопакета.