Как да поддържаме прозорците?

Когато поръчваме дограма трябва да избираме конструкция, позволяваща достъп не само до стъклото, но и до рамките на дограмата. Важно е да се спазват основните инструкции за монтаж от фирмата производител на дограмата и обкова, както и инструкциите за експлоатация от крайния потребител. Дограмата се почиства без абразивни препарати и съдържащи ацетон, за да не се драскат повърхностите. Стъклопакета е необходимо да се почиства два пъти годишно, за да не се намалява прозрачността му. За поддръжката на обкова е достатъчно веднъж годишно смазване на подвижните части с машинно масло.