Контролиране нивото на шума?

За да постигнем намаляване на шума е важно да:
• Използваме стъкла с различни дебелини и да намалим вибрациите, примерно едно 4мм и едно 5 мм
• Увеличим дебелината на стъклото, използваме 5 и 6 мм вместо 4 мм, които имат по-голяма маса
• Заменим едното стъкло с ламинирано – произведено чрез свързване на две или повече флоатни стъкла с пластмасов вътрешен слой
• Увеличим ширината на въздушното пространство между стъклата
• Използваме стъклопакет с две въздушни камери – троен

Звукоизолацията не се подобрява с използване на газ аргон. При сгради със завишени изисквания за шумоизоолация – гари, аерогари и др. се прилагат ламинирани стъкла, в които слепващия слой е от специални смоли.